Våra samarbetspartners gör ord till handling genom att engagera sig.
Våra samarbetspartners bidrar med kunskap och erfarenhet som skapar grunden för långsiktigt samarbete, utveckling och resultat.

DHR

Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet. Arbetar för att personer med nedsatt rörelseförmåga ska bli fullt jämställda, jämlika och delaktiga i samhället.

RBU

Arbetar för ett rättvist samhälle och ett utvecklande liv för barn och unga med rörelsehinder.

Logotyp Parasport Stockholm

Parasport Stockholm

Parasport Stockholm har ca 60 föreningar anslutna. Förbundets huvudsakliga uppgift är att vara ett stöd till föreningarna inom distriktet.

Logotype Nacka kommun

Nacka kommun

Det bor över 100 000 personer i Nacka. En fjärdedel av befolkningen är barn. Flest personer bor i kommundelen Sicklaön.

Nacka HI

Nacka HI är Sveriges näst största Parasport förening. Har idag 8 aktiva idrotter från nybörjare till elitidrottare.

Jobblotsen

Jobblotsen

Jobblotsen är en arbetsförmedling som tror på människors idéer, drömmar och lika värde.

Bidragsstiftelsen

Bidragsstiftelsen bildades år 1961 för att stötta personer med nedsatt rörelseförmåga. Bidragsstiftelsen beviljar bidrag till exempelvis en utbildning, en resa, en dator, ett idrottsredskap, ett hjälpmedel eller något annat som förbättrar och underlättar människors vardag.

Ottobock

I över 100 år har Ottobock bidragit till att förbättra självständigheten för personer med rörelsehinder. Oavsett om det är med hjälp av en protes, en ortos eller en neuromoduleringsdräkt så ligger vårt fokus alltid på att hitta den bästa lösningen för våra användare. Utöver produkter erbjuder vi, genom Ottobock Patient Care, skräddarsydda ortopediska behandlings- och rehabiliteringslösningar runt om i världen.

Etac

Etac är en världsledande utvecklare av innovativa hjälpmedel för barn och vuxna med nedsatt rörlighet. Vår ambition är att tillhandahålla lösningar som förbättrar livskvaliteten för individer, familjemedlemmar och vårdgivare.